LIPOcal(1119)-01
LIPOcel
LIPOcel

原理
LIPOcel 高強度聚焦超聲波,安全地以非侵入性地狙擊破壞皮下脂肪細胞,被破壞的脂肪細胞會經過淋巴系統及血液循環,分解排出體外。

效果
同時可誘發膠原纖維,達致提升緊緻、增加彈性及預防鬆弛的效果。

LIPOcel
LIPOcel
LIPOcel
LIPOcel
LIPOcel
LIPOcel
LIPOcel
LIPOcel LIPOcel
LIPOcel LIPOcel
LIPOcel LIPOcel


6
星期,4次療程,真實個案,100%原圖

參加者 Shirley

LIPOcel
LIPOcel

參加者  Sze Lai Chun

LIPOcel
LIPOcel

知名醫生評價

Dr Johanna Ward ULTRAcel Interview at CCR 2016 UK

Dr Natalie Blakely ULTRAcel Interview at CCR 2016

LIPOcel
LIPOcel